`

Rachunek sumienia ks. Jacka Prusaka

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

 • Czy każdego dnia myślę o Bogu, kieruję ku Niemu pragnienia, tęsknoty, prośby?
 • Czy dziękuję Bogu za dobro, które w życiu doświadczam?
 • Czy uciekam się do Boga, kiedy się boję, jest mi źle, martwię się, że sobie nie poradzę?
 • Czy się modlę? Jak wygląda moja modlitwa? Czy „klepię pacierz”, czy staram się rozmawiać z Bogiem? Czy modlę się na różańcu, koronce, przy pomocy litanii i Pisma Świętego, czy odmawiam jedynie poranny albo wieczorny pacierz?
 • Jak się modlę? Czy znajduję czas na modlitwę, czy modlę się w pośpiechu idąc do szkoły, pracy, w samochodzie, autobusie, pomiędzy zajęciami, które uważam za ważniejsze od modlitwy?
 • Jak patrzę na Boga? Czy się Go boję, bo spodziewam się kary za grzechy, czy mam do Niego zaufaniu pomimo słabości i upadków? Czy Bóg jest dla mnie przyjacielem, czy sędzią albo stróżem prawa?
 • Kim jest dla mnie Jezus? Czy jest On moim Panem i Zbawicielem, który pokazuje mi miłosierne oblicze Boga i prowadzi do Ojca, czy nauczycielem moralności, którego podziwiam, ale z którym nie mam osobistej więzi? A może się Go boję i wyobrażam jako Sędziego, który przyjdzie na końcu świata, aby ukarać ludzi?
 • Czy modlę się do Ducha Świętego prosząc Go o jego dary i dojrzałą wiarę, czy interesują mnie jedynie silne przeżycia i nadzwyczajne rzeczy? Czy nie przestaję się modlić tylko dlatego, że nic nie czuję, albo Bóg nie wysłuchuje moich próśb według moich oczekiwań?
 • Czy pozwalam Bogu być Bogiem, czy staram się Go zmieścić we własnych wyobrażeniach? Czy pamiętam, że Bóg jest Tajemnicą. Jest, choć Go nie widzimy, ani nie czujemy, i działa w świecie nawet jeśli nam się wydaje, że jest wokół nas więcej zła niż dobra?
 • Czy staram się powierzyć swoje życie Bogu, czy chcę go sam kontrolować?
 • Czy pogłębiam swoją wiarę? Z jakich źródeł czerpię wiedzę o Bogu i Kościele? Czy nie przeciwstawiam Boga Kościołowi, i czy nie przestaję chodzić do kościoła, bo Bóg jest wszędzie obecny, albo nie lubię księży?
 • Czy nie mam większego zaufania do horoskopów, przepowiedni i prywatnych objawień niż do Pisma Świętego i nauczania Kościoła? Czy czytam Pismo Święte i zgłębiam prawdy wiary czy raczej słucham fałszywych proroków, albo sugeruję się mediami negatywnie nastawionymi do Boga, Kościoła i religii?
 • Czy ukrywam swoją wiarę przed ludźmi, czy potrafię się do niej przyznać?
19 marca 2012

Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga nadaremno

 • Czy nie powołuję się na Boga, po to, żeby kogoś oszukać, „dobić interesu”, zastraszyć, bądź przekonać do swoich racji?
 • Czy nie wykorzystuję imienia Boga do dzielenia ludzi ze względu na ich poglądy polityczne? Czy nie utożsamiam „prawdziwych katolików” tylko z sobą i ludźmi z którymi się zgadzam, z którymi jestem w grupie czy wspólnocie religijnej albo organizacji świeckiej?
 • Czy uważam, aby imiona Boskie nie były przerywnikami w zdaniach jakie wypowiadam?
 • Czy nie przysięgam bez potrzeby, fałszywie, lub czy nie złamałem przysięgi?
 • Czy rozumiem różnicę między wulgaryzmem a przekleństwem? Czy staram się unikać pierwszego i nie dopuścić do drugiego?
19 marca 2012

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

 • Jak traktuję niedzielną Mszę święta? Czy jest to dla mnie jedynie rytuał i obowiązek, czy okazja do wspólnej modlitwy i dziękowania Bogu za przeżyty tydzień?

 • W jaki sposób biorę udział we Mszy św.? Czy się nie spóźniam? Czy staram się być jak najbliżej ołtarza, a może zawsze stoję na zewnątrz kościoła? Czy staram się być uważny, czy jestem jedynie fizycznie obecny na liturgii?

 • Czy chodzę do kościoła tylko po to, żeby „wysłuchać mszy” czy biorę w niej pełny udział przystępując do Komunii świętej?

 • Czy niedzielę traktuję jako dzień wolny od pracy bądź szkoły, czy jako dzień poświęcony Bogu i bliźnim? Czy nie zakłócam świątecznego charakteru niedzieli niepotrzebną pracą?

 • Jak odpoczywam w niedzielę? Czy nie tracę czasu na siedzenie przed telewizorem czy Internetem zamiast spędzić go z innymi? Czy potrafię się zrelaksować, czy myślę wciąż o obowiązkach i niezałatwionych sprawach?

 • Czy domagając się od swoich dzieci chodzenia do kościoła, sam daję im przykład? Jak reaguję na to, że przestają chodzić do kościoła? Czy walczę z nimi, staram się ich za to ukarać, czy mówię im, że mnie to niepokoi, ale szanuję ich wolność i relację z Bogiem? Jak motywuję dzieci, aby chodziły do kościoła?
   
 • Czy z góry nie planuję niedzieli w taki sposób, aby nie było w niej miejsca na pójście do kościoła?

 • Jeśli muszę pracować w niedzielę, czy staram się wziąć udział w sobotniej mszy wigilijnej, a jeśli to jest niemożliwe, czy staram się choć trochę więcej pomodlić w niedzielę, po to, aby zachować jej świąteczny charakter?
   
 • Jeśli przebywam zagranicą, to czy nie zwalniam się z obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii? Czy staram się nawiązać kontakt z Polonią i polskim duszpasterstwem?
   
 • Czy chodzę do kościoła w święta? Czy nie lekceważę świat kościelnych innych niż Boże Narodzenie i Wielkanoc?
   
 • Czy powstrzymuję się od udziału w zabawach i dyskotekach w okresie Adwentu i Wielkiego Postu? 


19 marca 2012

Czcij ojca swego i matkę swoją

 • Czy jestem wdzięczny rodzicom za dar życia?

 • Czy szanuję ich zdanie, chociaż nie muszę się z nimi we wszystkim zgadzać?
   
 • Czy ich nie odrzucam, dlatego, że mnie zawiedli, „nie spisali się” w roli rodziców?
   
 • Czy potrafię im wybaczyć ich słabości i błędy?
   
 • Czy staram się im pomagać?
   
 • Czy nie zaniedbuję troski o rodziców, kiedy wiek albo ich zdrowie sprawia, że potrzebują opieki?
   
 • Czy nie przerzucam za to odpowiedzialności na rodzeństwo, albo innych członków rodziny?
   
 • Czy odwiedzam rodziców, podtrzymuję z nimi regularny kontakt, staram się, aby czuli się potrzebni i kochani?

 • Czy jako rodzic kocham i szanuję swoje dzieci, respektuję ich wolność i prawo do samostanowienia o swoim życiu?
   
 • Czy nie wykorzystuję władzy rodzicielskiej, aby im „ustawić życie”?
   
 • Czy ich karam za to, że mają odmienne zdanie?
   
 • Czy nie stawiam się w ich życiu w miejsce Boga?
   
 • Czy szanuję, że mają swoje rodziny, współmałżonków, i nie staram się ich skłócać i mieszać w ich życiu?

 • Czy nie wykorzystuję dzieci do budowania koalicji przeciwko mężowi czy żonie?
   
 • Czy nie utrudniam im kontaktu z drugim rodzicem tylko dlatego, że w ten sposób mogę się odgryźć, zrewanżować, odreagować, czy zaprotestować?

 • Czy prowokuję kłótnie w rodzinie? Czy potrafię przeprosić  jak do nich doprowadzę?
   
 • Czy się nie obrażam, i nie zamykam w sobie, kiedy sam zostanę dotknięty ich przykrym słowem?


19 marca 2012

Nie zabijaj

 • Czy traktuję swoje życie jako dar czy jako ciężar, którego chcę się pozbyć?
 • Czy nie zabijam w sobie dobra i danych mi talentów przez skupianie się wyłącznie na słabościach czy upadkach?
 • Czy nie niszczę swego życia przez brak troski o właściwe zaspakajanie potrzeb ciała?
 • Czy nie znęcam się nad sobą głodówkami, dietami, po to, aby mieć „doskonały wygląd”?
 • Czy w obżarstwie nie szukam ucieczki przed trudnościami życia, stresem, złym nastrojem?
 • Kto karze mi palić, pić, czy brać narkotyki? Czy nie ulegam presji otoczenia, po to, aby nie czuć się innym, należeć do „paczki”, nie stracić „przyjaciół”?
 • Czy nie szukam „bycia na haju” uprawiając ekstremalne sporty i ryzykując życie bądź zdrowie?
 • Czy nie jeżdżę pod wpływem alkoholu?
 • Czy nie tracę głowy siadając za kierownicą motocykla?
 • Czy dbam o bezpieczeństwo i zdrowie swoich najbliższych?
 • Czy dbam o odpoczynek i relaks, czy żyję w ciągłym napięciu?
 • Co robię, aby zachować kondycję fizyczną?
 • Czy dręczę zwierzęta i niszczę przyrodę?
 • Czy zaśmiecam środowisko nie dbając o to, jak pozbywam się odpadów?
 • Czy mam szacunek do życia od momentu poczęcia? Czy nie ulegam presji legalizacji aborcji?
 • Czy nie deprecjonują rodzin wielodzietnych?
 • Czy nie naśmiewam się z osób niepełnosprawnych?
 • Czy nie stygmatyzuję osób cierpiących na choroby psychiczne nazywając ich „wariatami” itp.?
 • Czy mam szacunek do osób starszych? Czy umiem ustąpić im miejsca w autobusie? Czy pomogę w przejściu przez ulicę?
 • Czy nie zabijam w sobie ducha, dbając jedynie o potrzeby fizyczne i komfort ciała?
 • Czy umiem cieszyć się życiem? Czy pamiętam o swoich urodzinach i urodzinach najbliższych?
 • Czy dbam o pamięć o bliskich mi zmarłych, czy „zabijam” każde o nich wspomnienia? Czy modlę się za nich, czy odwiedzam ich groby?
 • Czy respektuję wolę Boga, co do długości życia ludzkiego, czy popieram decydowanie o jego zakończeniu wyłącznie w oparciu o osobiste odczucia bądź poglądy zwolenników eutanazji?
29 marca 2012

Nie cudzołóż


 • Jak przeżywam swoją seksualność? Czy się jej boję i wstydzę, czy traktuję ze spokojem – rozumiejąc przez jakie napięcia muszę przejść, aby dojrzeć w tym obszarze swojej osobowości?
 • Czy nie zaczynam inicjacji seksualnej tylko po to, żeby się „sprawdzić”, albo „udowodnić” rówieśnikom, że nie jestem inny/inna czyli „gorszy”?
 • Jak patrzę na inne osoby, i jak pozwalam, aby patrzono na mnie? Czy rozsyłam swoje zdjęcia po to, żeby na mnie patrzono i pożądano?
 • Czy troszczę się o to, aby potrzeby i pragnienia seksualne nie prowadziły mnie do czynów w których moje ciało bądź druga osoba stają się jedynie środkiem do osiągnięcia przyjemności?
 • Czy myślę o dziewczynach jako o „laskach” a chłopakach jako o „ciachach”, które trzeba „zaliczyć” czy „skonsumować”?
 • Czy unikam pornografii? Czy jej nie propaguję?
 • Na jakie chodzę „imprezy”? Czy się nie odurzam alkoholem bądź narkotykami po to, żeby nie mieć zahamowań przed kontaktem seksualnym?
 • Czy rozmawiam o swoich niepokojach i trudnościach w dziedzinie seksualność z kimś dorosłym, do którego mam zaufanie?
 • Czy staram się nie rozładowywać napięcia czy złego samopoczucia poprzez masturbację?
 • Czy dbam o psychiczną higienę a więc o to, abym moje myśli i pragnienia nie były obciążone wyobrażeniami, które doprowadzą mnie do grzechu?
 • Czy pamiętam o tym, aby nie lekceważyć pokusy i unikać okoliczności do grzechu, czy świadomie wystawiam się na upadek i popełnienie grzechu?

 

26 marca 2012

Nie kradnij

 • Czy nie przywłaszczam sobie rzeczy należących do innych?
 • Czy nie podkradam „drobnych rzeczy” bo uważam, że oszukuje mnie państwo?
 •  Jak płacę podatki?
 •  Czy uczciwie zatrudniam ludzi do pracy?
 • Czy nie niszczę własności innych lub wspólnej (np. szkolnej, miejskiej) bo chcę się zemścić, odgryźć, albo zaprotestować?
 • Co robię ze znalezionymi rzeczami? Czy oddaję rzeczy skradzione lub znalezione, gdy znam właściciela?
 • Czy nie bogacę się na oszustwie i nieuczciwym zysku?
 • Czy nie uprawiam „piractwa” płytami, programami, itp.?
26 marca 2012

Nie mów fałszywego świadectwa

 • Jaka jest moja odpowiedzialność za słowo?
 •  Czy jestem osobą kłamliwą? Czy posługuję się półprawdą?
 • Jak mówię o innych? Czy koncentruję się na ich wadach i podkreślam je w rozmowie z osobami trzecimi?
 • Czy nie krzywdzę innych przez oszczerstwo (mówienie nieprawdy), obmowę (rozgłaszanie czyjejś słabości), plotki, podejrzenia i posądzenia?
 • Czy dotrzymuję słowa i powierzonych mi tajemnic?
 • Czy potrafię przyznać się do własnych błędów i przyjąć uzasadnioną krytykę? Czy walczę z każdym, kto ma odmienne od mego zdanie?
 • Czy wykorzystuję portale społecznościowe i komórki do przesyłania informacji i zdjęć innych osób, po to, żeby ich ośmieszyć czy zaszkodzić?
 • Czy chronię swoją i cudzą prywatność?
26 marca 2012

Nie pożądaj żony bliźniego swego

 • Jak podchodzę do swoich pragnień i fantazji seksualnych? Czy szukam w nich ucieczki przed zobowiązaniami wobec żony/męża; narzeczonego/narzeczonej?
 • Czy nie sprowadzam godności drugiej osoby do jej walorów fizycznych? Czy potrafię dostrzec fizyczne piękno, ale nie starać zawłaszczyć je sobie?
 • Czy nie zdradzam emocjonalnie męża/żony spędzając czas na rozmowach na chatach i portalach społecznościowych?
 • Jak zachowuję się w towarzystwie mężczyzn i kobiet? Czy pod płaszczykiem znajomości nie uwodzę, nie skupiam uwagi na sobie, nie wiąże emocjonalnie kogoś ze sobą?
 • Czy jestem zazdrosny o dziewczynę kolegi, chłopaka koleżanki?
 • Czy nie rozbijam przyjaźni, bo czuję się sam gorszy/gorsza?
26 marca 2012

Ani żadnej rzeczy, która do niego należy

 • Czy umiem się cieszyć tym, co mam?
 • Jaki mam stosunek do pieniędzy?
 • Czy potrafię się dzielić tym, co mam z potrzebującymi?
 • Czy nie określam wartości ludzi przez to, co posiadają?
 • Czy muszę mieć „markowe ciuchy” nawet jeśli mnie, czy moich rodziców, na nie niestać?
 • Czy przywłaszczam sobie cudzą własność, bo uważam, że „bogatym się nie należy”? 
26 marca 2012
Wszystkich rekordów: 10
a

Akcja społeczna NOC KONFESJONAŁÓW

2010 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Wsparcie "Nocy Konfesjonałów"

BOŚ BANK: 76 1540 1085 2098 9144 6596 0001

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne